Na temelju članka 1., 109. i 121. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine broj 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

Dunja Nekić, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija održat će

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

Dana 21. prosinca 2022. (srijeda) s početkom u 12:30 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 2.4.) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

„Prikaz koronavirus krize u hrvatskim dnevnim novinama“

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom prof. dr. sc. Jerka Valkovića održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Irena Sever Globan, predsjednica,
  2. dr. sc. Ivan Uldrijan, član,
  3. prof. dr. sc. Jerko Valković, član, mentor,
  4. doc. dr. sc. Marijana Togonal, zamjenska članica

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Dunje Nekić.

U Zagrebu, 13. prosinca 2022.

 

                                                                                   PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                                                     prof. dr. sc. Roko Mišetić