Obavijest o obrani diplomskog rada se nalazi na linku.