Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednice Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

 I. Dr. sc. Krunoslav Matešić, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent održat će

 

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

 

dana 15. studenoga 2016. godine (utorak) u vremenu od 09:00 sati do 09:45 sati u predavaonici 10 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, s temom:

 

“ZAŠTO ZABORAVLJAMO?”

 

 

IINastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i

studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji

mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište