Dana 25. listopada 2023. godine u vremenu od 12 do 16 sati provedeni su izbori za studentske predstavnike i njihove zamjenike u vijeća sveučilišnih odjela/fakultetsko vijeće sukladno članku 40., 54. i 108. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članku 7. i 8. Statuta Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta i na temelju Odluke Senata (KLASA: 602-04/21-08/29, URBROJ: 498-03-02-23-002) od 19. rujna 2023.

Temeljem izbornih rezultata za studentske predstavnike i njihove zamjenike u Vijeća sveučilišnih odjela/Fakultetsko vijeće izabrani su:

1. Za studentskog predstavnika u Vijeće sveučilišnog odjela za povijest izabrana je Martina Špilek, studentica prve godine sveučilišnog diplomskog studija povijesti.
Za zamjenika studentskog predstavnika u Vijeće sveučilišnog odjela za povijest izabrana je Adrijana Kikić, studentica druge godine sveučilišnog prijediplomskog studija povijesti.

2. Za studentskog predstavnika u Vijeće sveučilišnog odjela za sociologiju izabran je Pero Josip Maslać, student prve godine sveučilišnog diplomskog studija sociologije.
Za zamjenika studentskog predstavnika u Vijeće sveučilišnog odjela za sociologiju izabrana je Lana Jergović, studentica prve godine sveučilišnog diplomskog studija sociologije.

3. Za studentskog predstavnika u Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta izabrana je Marija Gagić, studentica treće godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija medicine.
Za zamjenika studentskog predstavnika u Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta izabran je Šimun Petar Praljak, student treće godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija medicine.

4. Za studentskog predstavnika u Vijeće sveučilišnog odjela za psihologiju izabrana je Dora Grgić, studentica prve godine sveučilišnog diplomskog studija psihologije.
Za zamjenika studentskog predstavnika u Vijeće sveučilišnog odjela za psihologiju izabrana je Antea Crnjak, studentica druge godine sveučilišnog prijediplomskog studija psihologije.

5. Za studentskog predstavnika u Vijeće sveučilišnog odjela za komunikologiju izabrana je Ariela Matić, studentica prve godine sveučilišnog diplomskog studija IKN.
Za zamjenika studentskog predstavnika u Vijeće sveučilišnog odjela za komunikologiju izabran je Šimun Župarić, student druge godine sveučilišnog prijediplomskog studija komunikologije.

6. Za studentskog predstavnika u Vijeće sveučilišnog odjela za sestrinstvo izabrana je Nikolina Brešić, studentica prve godine sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva.
Za zamjenika studentskog predstavnika u Vijeće sveučilišnog odjela za sestrinstvo izabran je Gabriela Ćorić, studentica druge godine sveučilišnog prijediplomskog studija sestrinstva.

Mandat studentskog predstavnika i njegovog zamjenika traje dvije (2) godine.
Za slučaj da izabranom studentskom predstavniku prestane mandat prije vremena, mandat dovršava njegov zamjenik.

Izabranim studentskim predstavnicima i njihovim zamjenicima čestitamo na izboru i želimo puno uspjeha u radu!

Predsjednik Studentskog zbora

Stipe Markota,
II. godina sveučilišnog diplomskog studija Povijest (nastavnički)

 

Hrvatsko katoličko sveučilište