U nastavku je raspored (sastavljen prema početnim slovima prezimena) po kojem će kandidati za studij PSIHOLOGIJE pristupati testu apstraktnog mišljenja u ponedjeljak, 3. rujna 2012. godine.

U istom terminu će biti testirane tri grupe kandidata (s iznimkom zadnjeg, popodnevnog termina u 17.30 sati), a broj mjesta u dvoranama je ograničen, stoga je jako važno da svi kandidati znaju u koju točno predavaonicu trebaju doći i kada. Molimo kandidate da dođu u prostorije Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, barem 15 minuta prije početka testiranja njihove grupe.

Kandidati su obavezni sa sobom donijeti identifikacijski dokument sa slikom (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola) jer bez toga neće moći pristupiti testiranju te plavu ili crnu kemijsku olovku s kojom će rješavati test.

 

1. termin, 10 sati, 3 grupe

predavaonica 1

10 h

A – Bjel

predavaonica 3

10 h

Bla – Bra

predavaonica 5

10 h

Bre – Ćuk

2.termin, 11:15 sati, 3 grupe

predavaonica 1

11:15 h

Ćur – Gavrić, Mar

predavaonica 3

11:15 h

Gavrić, Mat – Gub

predavaonica 5

11:15 h

Guc – Jer

3. termin, 12:30 sati, 3 grupe

predavaonica 1

12:30 h

Jov – Kra

predavaonica 3

12:30 h

Kri – Lab

predavaonica 5

12:30 h

Lać – Martink

4. termin, 15:00 sati, 3 grupe

predavaonica 1

15:00 h

Martino – Niko

predavaonica 3

15:00 h

Nikš – Papa

predavaonica 5

15:00 h

Papi – Rašić, J

5. termin, 16:15 sati, 3 grupe

predavaonica 1

16:15 h

Rašić, M – Str

predavaonica 3

16:15 h

Suč – Šimić, D

predavaonica 5

16:15 h

Šimić, M – Vla

6. termin, 17:30 sati

predavaonica 1

17:30 h

Vod – Ž

 

Hrvatsko katoličko sveučilište