Misija, vizija, vrijednosti i identitet Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Strategija razvoja Hrvatskog katoličkog sveučilišta u razdoblju do 2025. godine usvojena je 2021. godine u kojoj su naznačene su misije i vizije Sveučilišta.

Misija Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Misija Hrvatskog katoličkog sveučilišta kontinuirana je potraga za istinom kroz istraživanja, te očuvanje i prenošenje znanja za dobrobit društva, pri čemu osobitu pozornost posvećujemo odgoju cjelovite osobe u katoličkoj tradiciji i duhovnosti na temelju Apostolske konstitucije o katoličkim sveučilištima Ex corde Ecclesiae. Prema aktima Sveučilišta, zadaća Sveučilišta je provođenje visokoškolske i znanstvene djelatnosti uz razvijanje nastavnog, znanstvenog, istraživačkog i stručnog rada te obavljanje odgovarajućih popratnih radova. Sveučilište povezivanjem znanstvenog istraživanja, umjetničkog stvaralaštva i izvođenja studijskih programa, razvija znanost, umjetnost i struku, priprema studente za obavljanje profesionalnih djelatnosti na temelju znanstvenih spoznaja i metoda kao i umjetničkih vrijednosti, stvara visokoobrazovni, znanstveni i umjetnički pomladak, sudjeluje u ostvarivanju društvenih interesa studenata te promiče međunarodnu suradnju u visokom obrazovanju i u znanstvenoj i umjetničkoj djelatnosti.

Prema Statutu, djelovanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta temelji se na: načelima katoličkog nauka s visokim i posebnim zahtjevima slobode i odgovornosti; vrednovanju, čuvanju, promicanju i zaštiti hrvatske tradicije i nacionalne baštine te cjelokupne kulture; akademskoj autonomiji, akademskim slobodama i ovlastima Sveučilišta;  javnosti rada; nedjeljivosti sveučilišnog nastavnog, znanstveno-nastavnog rada i znanstvenog istraživanja, odnosno umjetničkog stvaralaštva; uzajamnosti i partnerstvu pripadnika akademske zajednice; etičnosti svih članova akademske zajednice; usklađivanju s europskim sustavom visokog obrazovanja; poštivanju i afirmaciji ljudskih prava u skladu s naučavanjem Crkve; promicanju razumijevanja katoličke vjere te katoličke i hrvatske kulture i misli; jedinstvu stručnog i obrazovnog rada u svrhu osposobljavanja za specifična stručna znanja i vještine; konceptu cjeloživotnog obrazovanja; povezanosti s predtercijarnim obrazovanjem; interakciji s društvenom zajednicom i obvezi razvoja društvene odgovornost studenata i drugih članova akademske i znanstvene zajednice; međunarodnim mjerilima kvalitete i zaštiti intelektualnog vlasništva.

Vizija Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Hrvatsko katoličko sveučilište u 2025. godini je uspjelo savladati unutarnje i vanjske izazove. Na Sveučilištu je uspostavljen širok spektar studijskih programa i znanstvenih istraživanja koji studentima osiguravaju mnoštvo obrazovnih mogućnosti u duhu cjelovitog razvoja osobe, a znanstvenicima poticajnu interdisciplinarnu okolinu. Sveučilište je obogaćeno različitim dionicima iz Hrvatske, ali i brojnih krajeva svijeta. U svojim već uspostavljenim djelatnostima Sveučilište je neprestano radilo na podizanju standarda kvalitete i ostvarenju cilja izvrsnosti. Na Sveučilištu je uspostavljena radna etika kojom je svakom osigurano dostojanstvo, ali nagrade slijede temeljem rezultata. Sveučilište je mjesto na kojem se svima pružaju prilike, a uspijevaju ih iskoristiti oni koji se oko njih istinski potrude. Svakim danom Sveučilište pokazuje suglasje svog katoličkog identiteta i suvremene znanosti, osvijetljeno Pravim svjetlom razuma i vjere.

Vrijednosti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Težimo uravnotežiti našu misiju s našim vrijednostima koje nas stalno usmjeravaju prema našem cilju:

Razvoj cjelovite osobe – na temelju katoličke baštine, odgoja, studija i znanja želimo odgojiti osobnosti koje su spremne odgovorno djelovati u društvu i Crkvi.
Katolički identitet – smatramo da katolički identitet nije prepreka, nego obogaćenje i usmjeravanje znanstvenog, istraživačkog i sveučilišnog rada prema širim obzorjima istine.
Integritet – ono što kažemo, to radimo. Naše riječi i naša djela odraz su pouzdanosti, poštenja i istine za koju se zalažemo.
Postignuća – očekujemo izvrsnost svakog pojedinca i cjelokupne sveučilišne zajednice u postizanju zadanih ciljeva.
Ulaganja – spremni smo neprestano ulagati u Sveučilište kako bismo mogli pružiti što bolju priliku mladim ljudima da ostvare svoje životne težnje.
Razboritost – znanje i mudrost, sloboda i istina, ljubav i razum.

Identitet Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Apostolska konstitucija Ex Corde Ecclesiae kazuje da su katolička sveučilišta proizašla iz srca Crkve.  Sveti Papa Ivan Pavao II. u tom dokumentu definira katoličko sveučilište kao mjesto posvećeno istraživanju, poučavanju i odgoju studenata, slobodno okupljenih sa svojim učiteljima u istoj ljubavi prema znanju. U istom dokumentu sv. Ivan Pavao II. ističe da katoličko sveučilište, po susretu koji ono uspostavlja između neistraženog bogatstva spasenjske poruke evanđelja i mnogovrsnosti i veličine polja znanja u koja ga utjelovljuje, Crkvi dopušta uspostaviti dijalog neusporedive plodnosti sa svim ljudima bilo koje kulture. Blagopokojni Papa poziva cijelu Crkvu da podupire katolička sveučilišta uvjeren da su ona potrebna njezinom rastu i razvoju kršćanske kulture te ljudskom napretku. Hrvatsko katoličko sveučilište ima svoje uporište u gore navedenoj apostolskoj konstituciji. Katolički identitet je kulturna i etička pozadina Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
U tom kontekstu, katolički identitet na HKS-u  oblikuje se kroz nastavni i znanstveno-istraživački proces te kroz sve druge sveučilišne djelatnosti.
Težimo tome da postanemo akademska zajednica s istraživačima koji predstavljaju razna polja ljudske spoznaje te akademska institucija u kojoj je katoličanstvo prisutno na živ način.

Apostolska konstitucija Ex Corde Ecclesiae nalazi se na poveznici.

Hrvatsko katoličko sveučilište