Obavještavaju se studenti da će Sveučilišna knjižnica u buduće raditi u skladu sa niže priloženim rasporedom

Pon:  8,00 – 17,00

Utorak, srijeda, četvrtak: 8,00 – 18.00

Petak:  8,00-16,00

 

Hrvatsko katoličko sveučilište