Izv. prof. dr. sc. Luka Šešo s Odjela za sociologiju izdao je novu knjigu “Krsnik između mita i zbilje”.

Knjiga istražuje fenomen krsnika i sličnih osoba/bića iz tradicijskih vjerovanja Hrvatske i jugoistočne Europe. To su likovi na koje se može gledati kao na mitološka božanstva, totemske zaštitnike, heroje s nadnaravnim moćima, srodnike šamana, stvorove iz usmenih predaja ili (samo) obične ljude posebnih vještina i sposobnosti kojima je zajednica dodijelila nadnaravne predznake i u njima utjelovila arhetipsko Dobro. Autor za njima traga u najranijim zapisima i suvremenim spomenima. Analizira dosadašnje historiografske, folklorističke i etnološke radove te ih nadograđuje vlastitim arhivskim i terenskim istraživanjima kako bi otkrio brojne uloge i funkcije koje je krsnik imao i ima za zajednicu u kojoj egzistira.

Knjiga je objavljenu u sunakladništvu Hrvatskog etnološkog društva i Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Hrvatsko katoličko sveučilište