Dosadašnji spot Hrvatskog katoličkog sveučilišta dobio je svoju novu inačicu u kojoj se osim već poznatih kadrova nalaze i oni s Dana Hrvatskog katoličkog sveučilišta koji su se održavali od 2.-5. lipanja 2012. godine. Cilj spota je gledateljima predstaviti život i rad HKS-a kao i motivacija svima onima koji jednog dana žele postati našim studentima da nam se priduže. 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište