Znanstvenici HKS-a objavili rad o stavovima i bojaznima studenata zdravstvenih studija u Hrvatskoj u vezi prelaska isključivo na e-nastavu tijekom pandemije COVID-19

U travnju i svibnju 2020. među studentima devet sveučilišnih zdravstvenih studija u Hrvatskoj provedeno je istraživanje kojem je bio cilj ispitati stavove i bojazni studenata zdravstvenih studija u Hrvatskoj povezanih s prelaskom nastave iz predavaonica Sveučilišta ili fakulteta isključivo na e-nastavu tijekom pandemije COVID-19.
U istraživanju su sudjelovale sljedeće ustanove: Hrvatsko katoličko sveučilište. Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet u Puli, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru, Libertas međunarodno sveučilište, Studij sestrinstvo – Sveučilište u Dubrovniku, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci i Sveučilište Sjever.

Koautori rada s Hrvatskog katoličkog sveučilišta bili su: Livia Puljak, Marta Čivljak, Ana Haramina, Snježana Mališa, Dalibor Čavić i Dinko Klinec.
U istraživanju je sudjelovalo 2520 studenata sa stopom odgovora od 70,3%. Rezultati istraživanja pokazuju kako je većina studenata zdravstvenih studija bila zadovoljna s isključivim e-učenjem, svojom osobnom prilagodbom i prilagodbom ustanove na isključivo e-učenje. Studenti su u istraživanju naveli prijedloge za poboljšanje e-učenja koje će ustanove moći iskoristiti kako bi se bolje prilagodile na buduću e-nastavu.

Znanstveni rad je objavljen u časopisu BMC Medical Education. Pristup radu je otvoren i rad se može pročitati na sljedećoj poveznici: https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-020-02343-7

Hrvatsko katoličko sveučilište