Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba u suradnji s Odjelom za psihologiju predstavlja dva nova izborna predmeta u zimskom semestru za studente preddiplomskih sveučilišnih studija povijesti, psihologije, sociologije i komunikologije.

Prvi izborni predmet Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba obuhvaća upoznavanje osnovnih pojmova o oblicima zlostavljanja i zanemarivanja, uzrocima i posljedicama zlostavljanja i zanemarivanja, razvijanje vještina prepoznavanja i razlikovanja elemenata nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, prepoznavanje rizičnih te zaštitnih čimbenika. Polaznici će kroz seminarski rad obraditi izabranu temu iz područja zaštite i dobrobiti djece i ranjivih osoba te će naučiti o različitim oblicima skrbi o preživjelima/žrtvama i zlostavljačima.

Drugi izborni predmet Empatija i suosjećanje obuhvaća upoznavanje koncepata empatije i suosjećanja te njihovo razlikovanje od drugih sličnih koncepata u psihologiji, usvajanje adekvatnih načina rješavanja sukoba putem empatije i suosjećanja, upoznavanje konstrukata samo-suosjećanja i milosrđa te integriranje empatije, suosjećanja i milosrđa u širi kontekst razumijevanja interpersonalnih odnosa, spoznavanje uloge empatije i suosjećanja u dobrobiti ranjivih osoba. Polaznici će napisati seminarski rad o izabranoj temi iz područja empatije i suosjećanja te promišljati vode li empatija i suosjećanje uvijek do poželjnih ishoda.

Više o izbornim predmetima na poveznicama: link1; link2