Ljubaznošću  vlč. Pavla Crnjca, rektora Kapele sveudiljnog euharistijskog klanjanja, Corpus Domini, Sveučilišna knjižnica našega sveučilišta dobila je vrijednu donaciju na kojoj zahvaljujemo u ime cijele naše sveučilišne zajednice.

Donacija sadrži 321 knjigu na hrvatskom i stranim jezicima iz područja opće sociologije, posebnih sociologija (osobito sociologije religije) kao i  metodologije društvenih znanosti te politologije, ekonomije i religije.

Znatan broj doniranih naslova dio je ispitne literature na studijima sociologije i psihologije.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište