Strategija razvoja Hrvatskog katoličkog sveučilišta u razdoblju do 2020. godine predviđa intenzivan znanstveni razvitak zaposlenih nastavnika te uključivanje značajnog broja nastavnika u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima u izgradnju Sveučilišta s istraživačkim obilježjem. Nastojeći izgraditi i održati kulturu znanstvene izvrsnosti i podržati nastavnike u nacionalnom i globalnom natjecanju koje čini srž suvremene znanosti, Sveučilište raspisuje Natječaj za znanstvene projekte u 2016. godini.

Za realizaciju znanstvenih projekata u 2016. godini planirana su novčana sredstva u iznosu od 150.000,00 kn, a osigurat će se iz prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću Sveučilišta u 2016. godini; predvidivi iznos sredstava po svakom odobrenom projektu kreće se u rasponu od 5.000,00 kn do 25.000,00 kn, a koristi se počev od siječnja do prosinca 2016. godine.

Predlagatelji znanstvenih projekata mogu biti zaposlenici Sveučilišta koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti.

Više informacija u Odluci Rektora

 

Hrvatsko katoličko sveučilište