HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

objavljuje

NATJEČAJ za upis polaznika Programa za stjecanje kompetencija nastavnika

 

Hrvatsko katoličko sveučilište na osnovu čl. 76a. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke Senata Sveučilišta izvodi Program za stjecanje kompetencija nastavnika i stjecanje kompetencija za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje).

Minimalni koeficijent opterećenja polaznika za stjecanje kvalifikacije nastavnika je 60 ECTS bodova, koji odgovara trajanju PN-a u pravilu jednu akademsku godinu.

U Program za stjecanje kompetencija nastavnika mogu se prijaviti osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uvjet za upis Programa je stečena B. A. diploma (obrazovna razina 6. Zakona o HKO-u) ili M.A. diploma (obrazovna razina 7. Zakona o HKO-u). Pravo i obvezu na završavanje modificiranoga PN-a imaju osobe koje su stekle određenu kvalifikaciju završavanjem obrazovne razine 4.1., 4.2 ili 5. Zakona o HKO-u i koje namjeravaju raditi ili su dobile zaposlenje u odgojno-obrazovnoj instituciji za vođenje praktične nastave i vježbi, te strukovni učitelji i suradnici u nastavi.

Prijave se dostavljaju putem e-maila na adresu: cjelozivotno.ucenje@unicath.hr.

Prijava treba sadržavati osnovne podatke o polazniku, a Prijavni obrazac pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama Sveučilišta www.unicath.hr u rubrici Cjeloživotno učenje.

Rok za podnošenje prijava je 1. ožujka 2017. godine. Nakon isteka roka za podnošenje prijava pristupnici će, putem elektroničke pošte ili telefona, biti obaviješteni o terminu upisa i početku izvođenja Programa.

Školarina iznosi 7.000,00 kn, a troškovi upisa 400,00 kn. Troškovi upisa uplaćuju se u cijelosti pri upisu, a iznos školarine moguće je uplatiti u cijelosti ili obročno. U slučaju obročnog plaćanja prva polovica iznosa školarine (3.500,00 kn) plaća se pri upisu.

Prijavnici je potrebno priložiti:

  1. a) dokaz o državljanstvu,
  2. b) rodni list,
  3. c) potvrdu ili diplomu o završenom studiju ili svjedodžbu o odgovarajućoj stručnoj spremi.

Za upis su potrebne:

  1. a) dvije fotografije (4×6 cm),
  2. b) preslika osobne iskaznice,
  3. c) dokaz o uplati troškova upisa na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Trošak upisa-PNB-7,
  4. d) dokaz o uplati školarine (ukupno ili obročno) na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Školarina-PNB-7.

Izvođenje Programa započinje formiranjem skupine od minimalno 35 polaznika.

Prijavnica

 

Hrvatsko katoličko sveučilište