Na osnovu Ugovora o dodjeli financijske potpore i Dodatka br. 1 Ugovoru broj: 2014-1-HR01-KA103-000044 i Ugovora broj: 2015-1-HR01-KA103-012763, te sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

NATJEČAJ
za mobilnost nastavnog osoblja u svrhu podučavanja te za mobilnost nenastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2015./2016.

Aktivnost u okviru Natječaja odnosi se na akademsku godinu 2015./2016., a realizira se u razdoblju od 01. lipnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine.

Rok za prijavu: 15. prosinca 2015.
Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno u Tajništvo Sveučilišta s naznakom: Za ERASMUS+.

 

NATJEČAJ

STAFF MOBILITY FOR TRAINING MOBILITY AGREEMENT

STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT

 

Hrvatsko katoličko sveučilište