Na temelju Statuta i Odluke Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta objavljuje se

NATJEČAJ

za izvođenje Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija

(pedagoške kompetencije)

 

Raspisuje se natječaj za stjecanje nastavničkih kompetencija i kompetencija za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi (pedagoško-psihološko didaktičko-metodičko obrazovanje) kojim se stječe kvalifikacija obujma 60 ECTS bodova na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Svi oblici nastave, u pravilu, se organiziraju subotom.

Školarina iznosi 7.000,00 kn, a trošak upisa 400,00 kn. Trošak upisa naplaćuje se u cjelosti pri upisu, a iznos školarine može se platiti obročno na način da se pri upisu uplaćuje prvi iznos školarine (3.500,00 kn), a preostali iznos (3.500,00 kn) do završetka izvođenja Programa.

Prijave se mogu dostaviti putem e-mail na adresu: jasna.laura@unicath.hr ili poštom na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb s naznakom Program za stjecanje nastavničkih kompetencija, te predajom u Tajništvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta na adresi Ilica 242, Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je do 30. rujna 2014. godine. 

Prijava treba sadržavati osnovne podatke o polazniku, a prijavni obrazac pristupnici mogu preuzeti na ovom linku.

Cijeli tekst Natječaja preuzmite ovdje.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište