NATJEČAJ
ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA STUDENTSKI ISTRAŽIVAČKI RAD, ZA DOPRINOS RAZVOJU SVEUČILIŠNE ZAJEDNICE, ZA SPORTSKA POSTIGNUĆA I ZA PROMICANJE KATOLIČKOG IDENTITETA SVEUČILIŠTA

I.

Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice, za sportska postignuća i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2022./2023. s ciljem promicanja izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta.

Sveučilište nagrađuje studente radi podizanje svijesti, promicanja izvrsnosti i poticanja zalaganja na svim područjima studentskih aktivnosti, odnosno u znanstvenom radu, u sportu, u razvoju Sveučilišne zajednice te u promicanju katoličkog identiteta Sveučilišta.

II.

Pravo natjecanja za Rektorove nagrade imaju studenti Sveučilišta koji ispunjavaju uvjete Natječaja.

III.

Odluku o dodjeli Rektorove nagrade donosi Rektor, na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka dodjele Rektorove nagrade (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Uvjeti i kriteriji za dodjelu Rektorovih nagrada

IV.

Rektorova nagrada za studentski istraživački rad
Rektorova nagrada za studentski istraživački rad dodjeljuje se studentu Sveučilišta koji je samostalno ili u suautorstvu s drugim studentima izradio znanstveni ili stručni rad u akademskoj godini 2023./2024. Student se s istim radom može prijaviti samo jednom.
Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad su:

 • da je rad znanstvenog ili stručnog karaktera, s time da znanstveni rad ima prednost nad stručnim;
 • da je rad izrađen isključivo za prijavu na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade (seminarski, završni i diplomski rad te rad izrađen za skup ili objavljen rad neće se prihvaćati);
 • da je rad napisan samostalno ili u suautorstvu s drugim studentima – broj autora ovisi o znanstvenom području i polju.
 • da kandidat nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do kraja studija položio sve propisane ispite osim izrade završnog rada, odnosno obrane diplomskog rada;
 • povjerenstvo može imenovati recenzente (koji imaju doktorat znanosti) te tražiti stručno mišljenje sveučilišnih odjela i Medicinskog fakulteta
 • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Studenti dostavljaju kandidaturu Povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja.

Povjerenstvo može imenovati recenzente (koji imaju doktorat znanosti) te tražiti stručno mišljenje sveučilišnih odjela.

U pravilu se dodjeljuje samo jedna Rektorova nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog dara – novčanog iznosa od 200,00 eura a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

V.

Rektorova nagrada za doprinos razvoju sveučilišne zajednice
Rektorova nagrada za doprinos razvoju sveučilišne zajednice dodjeljuje se za iskazan doprinos razvoju Sveučilišne zajednice u akademskoj godini 2022./2023.

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za doprinos razvoju sveučilišne zajednice su:

 • javno promoviranje Sveučilišta, rad u tijelima Sveučilišta, izniman volonterski angažman, rad na povećanju svijesti o odgovornom, etičnom i kolegijalnom ponašanju tijekom studiranja na prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima koje izvodi Sveučilište;
 • da kandidat nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do kraja studija položio sve propisane ispite osim izrade završnog rada, odnosno obrane diplomskog rada;
 • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Sastavnice, Studentski zbor, registrirane studentske organizacije, studenti i zaposlenici Sveučilišta predlažu kandidata ili grupu kandidata Povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja. Student se ne može samostalno prijaviti.

Nagrada se sastoji od povelje i prigodnog dara- novčanog iznosa od 200,00 eura, a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

VI.

Rektorova nagrada za sportska postignuća
Rektorova nagrada za sportska postignuća dodjeljuje se za iznimne sportske uspjehe i iznimna sportska postignuća studenta u akademskoj godini 2022./2023.

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za sportska postignuća su:

 • ostvareni značajni rezultati na međunarodnim i/ili domaćim i/ili lokalnim sportskim natjecanjima, odnosno da je student na drugi način aktivno i uspješno promovirao sportska natjecanja i tjelesno vježbanje te Sveučilište na sportskim događanjima;
 • da studentu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Sastavnice, Studentski zbor, registrirane studentske organizacije, studenti i zaposlenici Sveučilišta predlažu kandidata ili grupu kandidata Povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja. Student se ne može samostalno prijaviti.

Nagrada se sastoji od povelje i prigodnog dara- novčanog iznosa od 200,00 eura, a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

VII.

Rektorova nagrada za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta
Rektorova nagrada za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta dodjeljuje se za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2022./2023.

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta su:

 • da kandidat nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do kraja studija položio sve propisane ispite osim izrade završnog rada, odnosno obrane diplomskog rada;
 • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Katedra za teologiju i Sveučilišni kapelan predlažu kandidata ili grupu kandidata Povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja. Student se ne može samostalno prijaviti.

Nagrada se sastoji od povelje i prigodnog dara, novčanog iznosa od 200,00 eura, a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

Prijava i dokazi uz prijavu kandidata

VIII.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad, za sportska postignuća, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2022./2023. objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Povjerenstvu za provođenje postupka dodjele Rektorove nagrade (dalje u tekstu: Povjerenstvo) u Službu za studentska pitanja ili na adresu e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr.

Rok za prijavu za Rektorovu nagradu doprinos razvoju sveučilišne zajednice u akademskoj godini 2022./2023; za Rektorovu nagradu za sportska postignuća u akademskoj godini 2022./2023. te za Rektorovu nagradu za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2022./2023. je 27. listopada 2023. godine.

Rok za prijavu za Rektorovu nagradu za studentski istraživački rad je 12. travnja 2024. godine.

IX.

Rezultati natječaja za dodjelu Rektorove nagrade bit će objavljeni s imenima i prezimenima dobitnika na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

Prijavom na Natječaj kandidati su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure za dodjelu Rektorove nagrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Sveučilište će osobne podatke studenata prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje kandidata te sukladno uvjetima ovoga Natječaja. Prikupljeni osobni podaci kandidata neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

Obrazac za prijavu za rektorovu nagradu za studentski istraživački rad nalazi se na poveznici.
Obrazac za prijavu za rektorovu nagradu za promicanje katoličkog identiteta nalazi se na poveznici.
Obrazac za prijavu za rektorovu nagradu za doprinos sveučilišnoj zajednici nalazi se na poveznici.
Obrazac za prijavu za rektorovu nagradu za sportska postignuća nalazi se na poveznici.

Hrvatsko katoličko sveučilište