NATJEČAJ

ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA STUDENTSKI ISTRAŽIVAČKI RAD, ZA DOPRINOS RAZVOJU SVEUČILIŠNE ZAJEDNICE I ZA PROMICANJE KATOLIČKOG IDENTITETA SVEUČILIŠTA

 

I.

Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2019./2020. s ciljem promicanja izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta.

Sveučilište nagrađuje studente radi podizanje svijesti, promicanja izvrsnosti i poticanja zalaganja na svim područjima studentskih aktivnosti, odnosno u znanstvenom radu, u razvoju Sveučilišne zajednice te u promicanju katoličkog identiteta Sveučilišta.

 

II.

Pravo natjecanja za Rektorove nagrade imaju studenti Sveučilišta koji ispunjavaju uvjete Natječaja.

 

III.

Odluku o dodjeli Rektorove nagrade donosi Rektor, na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka dodjele Rektorove nagrade (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

 

 

Uvjeti i kriteriji za dodjelu Rektorovih nagrada

 

IV.

Rektorova nagrada za studentski istraživački rad

Rektorova nagrada za studentski istraživački rad dodjeljuje se studentu Sveučilišta koji je samostalno ili u suautorstvu s drugim studentima izradio znanstveni ili stručni rad.

Student se s istim radom može prijaviti samo jednom.

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad su:

  • da je rad znanstvenog ili stručnog karaktera, s time da znanstveni rad ima prednost nad stručnim;
  • da je rad izrađen isključivo za prijavu na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade (seminarski, završni i diplomski rad te rad izrađen za skup ili objavljen rad neće se prihvaćati);
  • da je rad napisan samostalno ili u suautorstvu s drugim studentima – broj autora ovisi o znanstvenom području i polju.
  • da kandidat nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do kraja studija položio sve propisane ispite osim izrade završnog rada, odnosno obrane diplomskog rada;
  • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

 

Studenti dostavljaju kandidaturu Povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja.

 

Povjerenstvo može imenovati recenzente (koji imaju doktorat znanosti) te tražiti stručno mišljenje sveučilišnih odjela.

 

U pravilu se dodjeljuje samo jedna Rektorova nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog dara – novčanog iznosa od 1.000,00 kuna a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

 

V.

Rektorova nagrada za doprinos razvoju sveučilišne zajednice

Rektorova nagrada za doprinos razvoju sveučilišne zajednice dodjeljuje se za iskazan doprinos razvoju Sveučilišne zajednice u akademskoj godini 2019./2020.

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za doprinos razvoju sveučilišne zajednice su:

  • javno promoviranje Sveučilišta, rad u tijelima Sveučilišta, izniman volonterski angažman, sportski rezultati ili rad na povećanju svijesti o odgovornom, etičnom i kolegijalnom ponašanju tijekom studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima koje izvodi Sveučilište;
  • da kandidat nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do kraja studija položio sve propisane ispite osim izrade završnog rada, odnosno obrane diplomskog rada;
  • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

 

Sastavnice, Studentski zbor, registrirane studentske organizacije, studenti i zaposlenici Sveučilišta predlažu kandidata ili grupu kandidata Povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja. Student se ne može samostalno prijaviti.

 

Nagrada se sastoji od povelje i prigodnog dara, a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

 

VI.

Rektorova nagrada za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta

Rektorova nagrada za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta dodjeljuje se za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2019./2020.

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta su:

  • da kandidat nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do kraja studija položio sve propisane ispite osim izrade završnog rada, odnosno obrane diplomskog rada;
  • da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

 

Katedra za teologiju i Sveučilišni kapelan predlažu kandidata ili grupu kandidata Povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja. Student se ne može samostalno prijaviti.

 

Nagrada se sastoji od povelje i prigodnog dara, a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

 

 

Prijava i dokazi uz prijavu kandidata

 

VII.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2019./2020. objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

 

Prijave s obveznim prilozima dostavljaju se u Službu za studentska pitanja ili na adresu e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr do petka 16. travnja 2021. godine.

 

Rezultati natječaja za dodjelu Rektorove nagrade bit će objavljeni s imenima i prezimenima dobitnika na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

Prijavom na Natječaj kandidati su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure za dodjelu Rektorove nagrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Sveučilište će osobne podatke studenata prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje kandidata te sukladno uvjetima ovoga Natječaja. Prikupljeni osobni podaci kandidata neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

Prijavni obrazac za kategoriju rektorove nagrade za studentski istraživački rad nalazi se na linku.
Prijavni obrazac za kategoriju doprinosa razvoju sveučilišne zajednice nalazi se na linku.
Prijavni obrazac za kategoriju promicanja katoličkog identiteta Sveučilišta nalazi se na linku.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište