NATJEČAJ
ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA PSIHOLOGIJU
U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel).

Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2021./2022. za sljedeće kategorije:
 najbolji akademski uspjeh,
 najbolji diplomski rad,
 izniman izvannastavni angažman.

Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija.

Odluku o dodjeli priznanja Odjela donosi Stručno vijeće Odjela na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka i predlaganje dodjele priznanja Odjela (dalje u tekstu: Odjelno povjerenstvo).

Priznanje se sastoji od povelje i dodjeljuje se u sklopu obilježavanja Dana Odjela.

1. Najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2021./2022.

Priznanje za najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija dodjeljuje se kandidatu svake godine i razine studija kojeg izvodi Odjel za akademski uspjeh ostvaren tijekom akademske godine 2021./2022.

Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2021./2022. su:
 da je kandidat ostvario najviši težinski prosjek ocjena (računa se na tri decimale);
 da je kandidat ostvario težinski prosjek od najmanje 4,0;
 da kandidat nije ponavljao godinu;
 da je kandidat izvršio sve obveze iz prethodne akademske godine predviđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave;
 da kandidat nema izrečenu stegovnu mjeru.

Ovlašteni prijavitelj: Služba za studentska pitanja.

Dodjeljuje se jedno priznanje po godini i razini studija.

2. Najbolji diplomski rad

Priznanje za najbolji diplomski rad dodjeljuje se kandidatu za diplomski rad obranjen u akademskoj godini 2021./2022.
Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji diplomski rad su:
• da kandidat nije ponavljao godinu studija, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do kraja druge godine diplomskog studija položio sve propisane ispite osim obrane diplomskog rada;
• da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.
Ovlašteni prijavitelj: mentor ili predsjednik povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada kojeg se predlaže za priznanje.

Prijavitelj može prijaviti samo jednog kandidata.
Dodjeljuje se jedno priznanje.

3. Priznanje za izniman izvannastavni angažman

Priznanje za izniman izvannastavni angažman u akademskoj godini 2021./2022. Odjel dodjeljuje kandidatu ili grupi kandidata za izvannastavni angažman u cilju promicanja Odjela i struke i to:
 ako se kandidat istaknuo u organizaciji stručnih, znanstvenih, kulturnih i društvenih događaja;
 ako je organizirao projekte od iznimnog značaja za sveučilište i Odjel;
 ako je unaprjeđivao kvalitetu studiranja sudjelovanjem u programima mobilnosti, stručnim radionicama, tribinama, skupovima i sl.;
 ako se istaknuo u organizaciji nacionalnih ili međunarodnih natjecanja ili predstavljanja;
 ako se istaknuo u vođenju znanstvenih, stručnih, kulturnih, društvenih, debatnih, sportskih ili humanitarnih projekata i sl.;
 ako je tijekom rada doprinio kvaliteti studentskog i akademskog života, poboljšanju studentskog standarda, vidljivosti akademske zajednice, promociji Sveučilišta i Odjela i sl;
 ako se istaknuo u promicanju, odnosno popularizaciji Sveučilišta i Odjela i sl.

Ovlašteni prijavitelj: zaposlenici i vanjski suradnici koji izvode nastavu na Odjelu, registrirane studentske organizacije ili predstavnik studenata u Stručnom vijeću Odjela.
Prijavitelj može prijaviti samo jednog kandidata.

Može se dodijeliti više priznanja.

***
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjelnom povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja najkasnije do 7. travnja 2023.

Prilikom podnošenja prijave prijavitelji su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
– za točku 1. Natječaja
1. prijepis ocjena s dokazima o: ne ponavljanju godine, o izvršavanju svih obveza iz prethodne akademske godine predviđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave, o ne izricanju stegovne mjere (izdaje Služba za studentska pitanja)
– za točku 2. Natječaja
1. prijavu u pisanom i u elektroničkom obliku (USB)
2. dokazi o: ne ponavljanju godine – ako je do kraja druge godine diplomskog studija položio sve propisane ispite osim obrane diplomskog rada;
o ne izricanju stegovne mjere (izdaje Služba za studentska pitanja)
3. primjerak elektroničke verzije diplomskog rada u PDF inačici

– za točku 3. Natječaja
1. prijavu u pisanom i u elektroničkom obliku (USB)
2. dokaze o izvannastavnom angažmanu

Prijavom na Natječaj prijavitelji i kandidati su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure za dodjelu priznanja studentima Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje kandidata te sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podatci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Kontakt osobe za dodatne informacije – Odjelno povjerenstvo:

1. izv. prof. dr. sc. Anamaria Bogović, predsjednik,
2. izv. prof. dr. sc. Tihana Brkljačić, član,
3. izv. prof. dr. sc. Maja Jazvinšćak Jembrek, član,
4. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Matešić, zamjenski član.

 

PROČELNICA
izv. prof. dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk

Hrvatsko katoličko sveučilište