Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Gordana Črpića za niže navedenog pristupnika od 29. svibnja 2015. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

 I. Dr. sc. IVAN BALABANIĆ, pristupnik Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 08. lipnja 2015. godine (ponedjeljak) u vremenu od 14:00 sati do 14:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupniku u postupku izbora u znanstveno-nastavnom zvanju docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija s temom:

„METRIJSKE KARAKTERISTIKE ISTRAŽIVANJA“

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište