Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 58/2016 od 24. lipnja 2016. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 11. srpnja 2016. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, prema sljedećem rasporedu:

 

  1. voditelj Ureda u Uredu za projekte, infrastrukturne projekte i razvoj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj, dvorana broj V u 10 sati,
  2. viši stručni referent (tajnik) u Odjelu za pravne, kadrovske i poslove studija na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 2 izvršitelja, dvorane broj I i V u 8 sati,
  3. stručni suradnik u Odsjeku za preddiplomski i diplomski studij na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj, dvorana broj V u 9 sati,
  4. arhivist u Odsjeku za arhivu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj, dvorana broj V u 11 sati.

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja:

 

–           Ustava RH,

–           Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

–           stranih jezika (osim za točku 2.),

–           rada na osobnom računalu.

 

Pristupnici koji nisu podnijeli urednu, pravovremenu i potpunu prijavu, kao i pristupnici koji ne zadovoljavaju opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj.

Smatra se da je pristupnik koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište