Select Page

Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine”, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta – pročišćeni tekst, članka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

I. dr. sc. Željka Belošić Halle, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 27. svibnja 2019. godine (ponedjeljak) u vremenu od 14:30 sati do 15:15 sati u predavaonici 9 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnica na natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, s temom:

 

”NAJČEŠĆE BOLESTI GORNJEG DIJELA PROBAVNOG SUSTAVA”

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

TAJNIK SVEUČILIŠTA

dr. sc. Hrvoje Meštrić