Na temelju čl. 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 83. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 dr. sc. Viktorija Trninić, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 15. siječnja 2018. godine (ponedjeljak) u vremenu od 16:00 sati do 16:45 sati u predavaonici 2 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnica u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, grana ostale primijenjene psihologije s temom:

 

”SKRB O RATNIM VETERANIMA I POVRATNICIMA IZ MIROVNIH MISIJA I OPERACIJA”

 

 I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupnici postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnice.