Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga Stručnog povjerenstva i Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 dr. sc. Valentina Janković, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 15. siječnja 2018. godine (ponedjeljak) u vremenu od 13:00 sati do 13:45 sati u dvorani bl. Alojzija kard. Stepinca Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnica u postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovjekovna povijest s temom:

 

”KORESPODENCIJA PLEMIĆKE OBITELJI CHERNKOCZY KAO VRELO ZA REKONSTRUKCIJU OBITELJSKE SVAKODNEVICE I DRUŠTVENIH ODNOSA U BANSKOJ HRVATSKOJ S KRAJA 17. I POČETKOM 18. STOLJEĆA”

 I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupnici postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnice.