HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 15. veljače 2021. godine

 

Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

dr. sc. Suzana Peran, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 23. veljače 2021. godine (utorak) u vremenu od 10:00 sati do 10:45 sati online putem platforme Microsoft Teams, kao pristupnica na natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti s temom:

 

“IZVORI INFORMACIJA U NOVINARSTVU – TEMELJ VJERODOSTOJNOSTI MEDIJA “

 

I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupnici postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Nastupno predavanje je moguće pratiti na linku.
Zabranjeno je neovlašteno snimanje nastupnog predavanja te objava istoga na mrežnim stranicama, odnosno činjenje druge radnje koja bi snimak učinila dostupnim trećim osobama.

 

 

                                                        PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

                                                          prof. dr. sc. Gordan Črpić