Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

 I. dr. sc. Sandra Nakić Radoš, pristupnica Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent

 

održat će

 NASTUPNO PREDAVANJE

 dana 6. studenog 2015. godine (petak) u vremenu od u 10:00 sati do 10:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica 6), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnica u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija:

„PRENATALNI RAZVOJ: STADIJI RAZVOJA I RIZIČNI ČINITELJI“

 

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište