HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 8. veljače 2021. godine

 

Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

dr. sc. Odilon-Gbènoukpo Singbo, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent održat će

 

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 16. veljače 2021. godine (utorak) u vremenu od 13:00 sati do 13:45 sati u predavaonici broj 1 (prvi kat lijevo) Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb i online putem platforme Microsoft Teams, kao pristupnik na natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teolgija s temom:

 

 

” NAČELO RANJIVOSTI U „TEHNOKRATSKOJ PARADIGMI“. TEOLOŠKO-ETIČKI POGLED. “

 

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Dvorana će biti pripremljena sukladno epidemiološkim uputama. Pri ulasku na Sveučilište potrebno je dezinficirati ruke te koristiti vlastitu zaštitnu masku za lice.

Nastupno predavanje je moguće pratiti na poveznici.

Zabranjeno je neovlašteno snimanje nastupnog predavanja te objava istoga na mrežnim stranicama, odnosno činjenje druge radnje koja bi snimak učinila dostupnim trećim osobama.

 

                                                        PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

                                                          prof. dr. sc. Gordan Črpić