Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 I. Dr. sc. Ivana Vinković Vrček, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 20. lipnja 2016. godine (ponedjeljak) u vremenu od 18:00 sati do 18:45 sati u predavaonici 2 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području prirodne znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija s temom:

 

”UVOD U VITAMINE”

 II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište