Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 I. Dr. sc. Irena Martinović Klarić, pristupnik Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 15. prosinca 2015. godine (utorak) u vremenu od u 9:00 sati do 9:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 7), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje antropologija, s temom:

 „PREGLED ANTROPOLOŠKIH SPOZNAJA O VARIJABILNOSTI LJUDSKIH POPULACIJA“

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

III.  Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište