Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva u sastavu izv. prof. dr. sc. Dubravko Habek, predsjednik Povjerenstva, doc. dr. sc. Ana Tikvica Luetić, član i doc. dr. sc. Vesna Elveđi-Gašparović, član te Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 Dr. sc. Dražan Butorac, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 11. srpnja 2017. godine (utorak) u vremenu od 14:00 sati do 14:45 sati u predavaonici 4 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija, s temom:

 

”MINIMALNO INVAZIVNO LIJEČENJE PREMALIGNIH I RANIH MALIGNIH PROMJENA VRATA MATERNICE”

 

 I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište