Na temelju čl. 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 13. i čl. 14. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Davor Trnski, predsjednik Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Dubravko Habek, član i doc. dr. sc. Ivan Šklebar, član te Odluke Rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 dr. sc. Berislav Mažuran, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 4. srpnja 2017. godine (utorak) u vremenu od 14:00 sati do 14:45 sati u predavaonici 4 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, kao pristupnik u postupku za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, kliničke medicinske znanosti, grana urologija, s temom:

 

 

”HITNA STANJA U UROLOGIJI”

 

I. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

II. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

 

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište