Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta izv. prof. dr. sc. Dalibor Karlović za niže navedenog pristupnika
od 21. svibnja 2015. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

I. Dr. sc. ANAMARIJA BOGOVIĆ, pristupnica Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 29. svibnja 2015. godine (petak) u vremenu od 09:00 sati do 09:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (predavaonica 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnica u postupku izbora u znanstveno-nastavnom zvanju docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija s temom:

„POREMEĆAJI LIČNOSTI“

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište