Na temelju čl. 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 23. i 49. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 20. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 2. i čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta od 15. siječnja 2013. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

 

I.     Dr. sc. Irena Sever, zaposlenica Hrvatskog katoličkog sveučilišta na Studijskom odjelu sociologije,

 

održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

 

dana 23. siječnja 2013. godine (srijeda) u vremenu od 10:00 sati do 10:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dvorana 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, s temom:

 

 

“PRISUTNOST I POLOŽAJ ŽENE U MEDIJIMA“

 

 

II.      Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom Hrvatskog katoličkog sveučilišta u sastavu:

1. prof. dr. sc. Gordan Črpić, predsjednik

2. doc. dr. sc. Jerko Valković, član

3. prof. dr. sc. Igor Kanižaj, član

 

zatim pred nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III.      Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju imenovanog.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište