Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta za niže navedenog pristupnika od 01. rujna 2015. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću


O B A V I J E S T

I. Dalibor Čavić, pristupnik Natječaja za izbor u nastavno zvanje predavač

održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 11. rujna 2015. godine (petak) u vremenu od 10:00 sati do 10:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dvorana 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u nastavno zvanje predavač u interdisciplinarno područje znanosti, polje projektni menadžment s temom:


ZDRAVSTVENI DJELATNICI KAO RADNICI ZNANJA U VOĐENJU PROJEKATA

 

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

III.      Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju imenovanog.


 Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta za niže navedenu pristupnicu od 01. rujna 2015. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću


O B A V I J E S T

 I. Maruša Biliško Gagulić, pristupnica Natječaja za izbor u nastavno zvanje predavač

održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 11. rujna 2015. godine (petak) u vremenu od 11:00 sati do 11:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dvorana 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnica u postupku izbora u nastavno zvanje predavač u interdisciplinarno područje znanosti, polje projektni menadžment s temom:


ZDRAVSTVENI DJELATNICI KAO RADNICI ZNANJA U VOĐENJU PROJEKATA

 

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

III.      Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupnici postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju imenovane.

 


Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta za niže navedenog pristupnika od 01. rujna 2015. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

I. Matija Varga, pristupnik Natječaja za izbor u nastavno zvanje predavač

održat će

 NASTUPNO PREDAVANJE

 dana 11. rujna 2015. godine (petak) u vremenu od 12:00 sati do 12:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dvorana 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u nastavno zvanje predavač u interdisciplinarno područje znanosti, polje projektni menadžment s temom:

ZDRAVSTVENI DJELATNICI KAO RADNICI ZNANJA U VOĐENJU PROJEKATA

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

III.      Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju imenovanog.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište