Na temelju čl. 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 77. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 2. i čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta za niže navedenu pristupnicu od 16. ožujka 2015. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

I. Dr. sc. MIHAELA VRANIĆ, pristupnica Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 25. ožujka 2015. godine (srijeda) u vremenu od 12:00 sati do 12:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dvorana 8), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnica u postupku izbora u znanstveno-nastavnom zvanju docent u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje računarstvo, s temom:

“OSNOVNI MIKROEKONOMSKI MODELI UZ OSVRT NA UPOTREBU DUBINSKE ANALIZE PODATAKA ZA MODELIRANJE POTRAŽNJE“

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

III.      Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište