Na temelju čl. 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 77. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 2. i čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta za niže navedenu pristupnicu od 23. siječnja 2015. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

  1. Dr. sc. MONICA PRIANTE, pristupnica Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent

 

održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 05. veljače 2015. godine (četvrtak) u vremenu od 13:00 sati do 13:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dvorana 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnica u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavnom zvanju docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, s temom:

 

“JOSIP JURAJ STROSSMAYER I UJEDINJENJE CRKVE U DRUGOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA: ZAČETCI EKUMENSKOG DIJALOGA“

 

  1. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III.     Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

 

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište