Na temelju čl. 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 77. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 2. i čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta za niže navedenog pristupnika od 03. srpnja 2014. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

I.     Dr. sc. BRANKA VIDRIH, pristupnik Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent

 

održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

dana 14. srpnja 2014. godine (ponedjeljak) u vremenu od 12:00 sati do 12:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dvorana 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija, s temom:

 

“ANTIPSIHOTICI“

 

 

II.     Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom Hrvatskog katoličkog sveučilišta u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Dalibor Karlović, Hrvatsko katoličko sveučilište, predsjednik
  2. izv. prof. dr. sc. Dubravko Habek, vanjski član
  3. doc. dr. sc. Marija Šakić Velić, Hrvatsko katoličko sveučilište, član

 

zatim pred nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III.     Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju imenovanog.

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište