Na temelju čl. 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. i 88. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 20. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 2. i čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta za niže navedenog pristupnika od 27. kolovoza 2013. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

I.     MIA ŠETIĆ, pristupnica Natječaja za izbor u nastavno zvanje predavač i više

 

održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

 

dana 18. rujna 2013. godine (srijeda) u vremenu od 10:00 sati do 11:00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dvorana 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnica u postupku izbora u nastavno zvanje predavač i više iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana opća psihologija na Odjelu psihologije, s temom:

 

 

ULOGA PERCEPCIJE, MOTORIKE I EMOCIJA

U RAZUMIJEVANJU POJMOVA

 

 

II.      Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom Hrvatskog katoličkog sveučilišta u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Vlado Šakić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. Dalibor Karlović, Hrvatsko katoličko sveučilište, član
 3. doc. dr. sc. Marija Šakić, Hrvatsko katoličko sveučilište, član

 

zatim pred nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III.      Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju imenovanog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju čl. 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. i 88. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 20. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 2. i čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta za niže navedenog pristupnika od 27. kolovoza 2013. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

I.     TANJA GULAN, pristupnica Natječaja za izbor u nastavno zvanje predavač i više

 

održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

 

dana 18. rujna 2013. godine (srijeda) u vremenu od 12:00 sati do 13:00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dvorana 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnica u postupku izbora u nastavno zvanje predavač i više iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana opća psihologija na Odjelu psihologije, s temom:

 

 

ULOGA PERCEPCIJE, MOTORIKE I EMOCIJA

U RAZUMIJEVANJU POJMOVA

 

 

II.      Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom Hrvatskog katoličkog sveučilišta u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Vlado Šakić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. Dalibor Karlović, Hrvatsko katoličko sveučilište, član
 3. doc. dr. sc. Marija Šakić, Hrvatsko katoličko sveučilište, član

 

zatim pred nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III.      Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju imenovanog.

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju čl. 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. i 88. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 20. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 2. i čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta za niže navedenog pristupnika od 27. kolovoza 2013. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

I.     KRUNOSLAV MATEŠIĆ, pristupnik Natječaja za izbor u nastavno zvanje predavač i više

 

održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

 

dana 17. rujna 2013. godine (utorak) u vremenu od 10:00 sati do 11:00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dvorana 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u nastavno zvanje predavač i više iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana opća psihologija na Odjelu psihologije, s temom:

 

 

UČENJE I PAMĆENJE: NEURONSKE MREŽE

 

 

II.      Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom Hrvatskog katoličkog sveučilišta u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Vlado Šakić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. Dalibor Karlović, Hrvatsko katoličko sveučilište, član
 3. doc. dr. sc. Marija Šakić, Hrvatsko katoličko sveučilište, član

 

zatim pred nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III.      Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju imenovanog.

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju čl. 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 79. i 88. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 20. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 2. i čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta za niže navedenog pristupnika od 27. kolovoza 2013. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

I.     IVANA DIJANIĆ PLAŠĆ, pristupnica Natječaja za izbor u nastavno zvanje predavač i više

 

održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

 

dana 17. rujna 2013. godine (utorak) u vremenu od 11:00 sati do 12:00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dvorana 4), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnica u postupku izbora u nastavno zvanje predavač i više iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana opća psihologija na Odjelu psihologije, s temom:

 

 

UČENJE I PAMĆENJE: NEURONSKE MREŽE

 

 

II.      Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom Hrvatskog katoličkog sveučilišta u sastavu:

 1. prof. dr. sc. Vlado Šakić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. Dalibor Karlović, Hrvatsko katoličko sveučilište, član
 3. doc. dr. sc. Marija Šakić, Hrvatsko katoličko sveučilište, član

 

zatim pred nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III.      Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju imenovanog.

(hrvatski): Croatian

 

Hrvatsko katoličko sveučilište