Na temelju čl. 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 23. i 49. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 20. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 2. i čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta za niže navedenog pristupnika od 6. srpnja 2012. godine  rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić izdaje

 

 

O B A V I J E S T

 

 

I.     Dr. sc. HRVOJE KEKEZ, zaposlenik Hrvatskog katoličkog sveučilišta na studijskom odjelu povijesti,

 

održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

 

dana 17. srpnja 2012. godine (utorak) u vremenu od 11.30 sati do 12.15 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dvorana 5), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska srednjevjekovna povijest na Studijskom odjelu povijesti, s temom:

 

 

KRBAVSKA BITKA 1493. GODINE – NOVI HISTORIOGRAFSKI POGLEDI I TUMAČENJA

II.      Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Emilio Marin, redoviti profesor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član
  3. doc. dr. sc. Ivica Miškulin, docent Hrvatskog katoličkog sveučilišta, član

 

zatim pred nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III.      Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju imenovanog.

Datum objave: 6. srpnja 2012.

 

Na temelju čl. 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 23. i 49. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 20. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 2. i čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta za niže navedenog pristupnika od 6. srpnja 2012. godine  rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić izdaje

 

O B A V I J E S T

 

I.     Dr. sc. IVAN BULIĆ, zaposlenik Hrvatskog katoličkog sveučilišta na studijskom odjelu povijesti,

 

održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

 

 

dana 17. srpnja 2012. godine (utorak) u vremenu od 10.00 sati do 10.45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dvorana 5), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Studijskom odjelu povijesti, s temom:

 

 

” POLITIČKE STRANKE U TROJEDNOJ KRALJEVINI HRVATSKOJ, SLAVONIJI I DALMACIJI UOČI I TIJEKOM PRVOG SVJETSKOG RATA“

 

 

II.      Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta u sastavu:

1.         prof. dr. sc. Emilio Marin, redoviti profesor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, predsjednik

2.         prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član

3.         doc. dr. sc. Ivica Miškulin, docent Hrvatskog katoličkog sveučilišta, član

 

zatim pred nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

 

III.      Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju imenovanog.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište