Izvanredna profesorica Ivana Vrselja i docent Dragan Glavaš od 8. do 10. veljače 2024. sudjelovali su na X. međunarodnom skupu “Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici” u organizaciji Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku i suorganizaciji s Društvom psihologa Osijek, Hrvatskim psihološkim društvom te Hrvatskom psihološkom komorom.


Na Skupu je predstavljen sveučilišni udžbenik Socijalni utjecaj izvv. prof. dr. sc. Ivane Vrselje, a uz to, u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Martinom Lotar Rihtarić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izložila je rad Apeli straha o klimatskim promjenama i prookolišno ponašanje: postoji li povezanost?. Također, Vrselja je s ostalim suradnicima predstavila HRZZ projekt Motivacije i prepreke za kolektivne akcije (MOTIKA) kojeg vodi dr. sc. Renata Franc s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.


Doc. dr. sc. Dragan Glavaš, u suradnji s doc. dr. sc. Irenom Pavelom Banai s Odsjeka za psihologiju suorganizirao je simpozij Tjelesna aktivnost i različiti aspekti psihološke dobrobiti: od šetnje preko trčanja do borilačkih vještina.

U okviru simpozija izložena su dva rada nastala u okviru projekta: naša studentica Katarina Užarević izložila je rad Pozitivan i negativan afekt zaposlenih osoba i studenata: uloga šetnje i samopercepcije tjelesne aktivnosti (autori: Dragan Glavaš, Katarina Užarević i Patrik Grubor), dok je docent Glavaš izložio rad Trčanje tijekom tjedna i pozitivan i negativan afekt aktivnih trkača: uloga vjerovanja u pozitivan učinak tjelesne aktivnosti na psihičko zdravlje (autori: Dragan Glavaš, Irena Pavela Banai i Vicka Ćudina).

Docent Glavaš izložio je i rad Testiranje medijacijske i moderacijske uloge vjerovanja u pozitivan učinak tjelesne aktivnosti na mentalno zdravlje u odnosu tjelesne aktivnosti i zadovoljstva životom i tjelesnim zdravljem nastao u okviru istraživanja u suradnji s kolegicama iz agencije Hendal d.o.o. (autori: Dragan Glavaš, Marija Stamać Ožanić, Irena Starman Frančić).

Hrvatsko katoličko sveučilište