Nastavnici Odjela za psihologiju sudjelovali su na 42. godišnjoj konferenciji društva Society for Reproductive and Infant Psychology (SRIP) koja se održala online 15.-16. rujna 2022. Doktorandica Maja Žutić imala je usmeno izlaganje, u koautorstvu s Marinom Horvatiček, Marinom, Ivanišević, Majom Brekalo, Sandrom Nakić Radoš i Jasminkom Štefulj, na temu Prevalence and correlates of depression symptoms among pregnant women with and without gestational diabetes mellitus. Rad je proizašao iz projekta Hrvatske zaklade za znanost koji vodi Prof Štefulj, a dio je Majinog doktorata.

Još jedno usmeno izlaganje imala je Sandra Nakić Radoš u koatuorstvu s Barbarom Lovrić i Marijanom Matijaš na temu Work-to-family conflict and father-infant bonding: The role of marital satisfaction. Rad je proizašao iz projekta koji je financiralo Hrvatsko katoličko sveučilište Mentalno zdravlje roditelja i kontekstualni čimbenici kao odrednice povezivanja roditelja s dojenčetom (HKS-2018-4).

U okviru konferencije, održan je i godišnji sastanak odbora društva SRIP gdje je Sandra Nakić Radoš primljena kao članica tog rukovodećeg odbora.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište