Od 7. do 10. studenog 2018. godine održana je 26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa u Sv. Martinu na Muri s temom Kvaliteta života kroz životni vijek – izazovi i preporuke.

Na konferenciji je sudjelovao velik broj nastavnika i diplomiranih studenata s Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Pročelnica Odjela za psihologiju doc. dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk bila je članica Programskog odbora konferencije te koautorica izlaganja  Povezanost akademske prokrastinacije, akademskog lokusa kontrole i osobina ličnosti s akademskim uspjehom zajedno s diplomiranom studenticom Gabrielom Galić i doc. dr. sc. Krunoslavom Matešićem. Doc. dr. sc. Krunoslav Matešić je uz ovo imao još 2 izlaganja u koautorstvu, od kojih je jedno održao s Antoniom Štefanec  na temu Razlike u osobinama ličnosti mjerenim NEO-FFI inventarom, prema spolu i dobi, a drugo s Valentinom Ružić na temu Trijažni instrument za procjenu ličnosti (PAS).

Asistentica s Odjela za psihologiju Barbara Brdovčak sudjelovala je usmenim izlaganjima u 3 simpozija:

Simpozij: Zanesenost u obrazovanju (voditeljice: prof. dr. sc. Majda Rijavec i prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub)

Izlaganje: Emocije postignuća i sklonost doživljavanja akademske zanesenosti (autorice: prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub, Barbara Brdovčak, prof. dr. sc. Majda Rijavec),

Simpozij: Emocionalni i motivacijski aspekti učenja (voditeljica: doc. dr. sc. Irena Burić)

Izlaganje: Odnos emocija postignuća, akademske uključenosti i akademskog psihološkog procvata kod studenata (autorice: Barbara Brdovčak, prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub, prof. dr. sc. Majda Rijavec),

Simpozij: Individualne i kontekstualne odrednice zadovoljstva životom roditelja i djece (organizatorica: doc. dr. sc. Marina Merkaš, diskutantica: prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec)

Izlaganje: Ekonomska prilagodba, socijalna podrška i zadovoljstvo životom adolescenata (autorice: Barbara Brdovčak i doc. dr. sc. Marina Merkaš).

U sklopu simpozija Individualne i kontekstualne odrednice zadovoljstva životom roditelja i djece svoja izlaganja imali su asistentica Lana Batinić u koautorstvu s doc. dr. sc. Ivanom Vrseljom na temu Ekonomska prilagodba i zadovoljstvo životom roditelja: uloga socijalna podrške i poslijedoktorand dr. sc. Dragan Glavaš u koautorstvu s Mariom Pandžićem i doc. dr. sc. Marijom Šakić Velić na temu Bavljenje sportom, tjelesno samopoimanje, samopoštovanje i zadovoljstvo životom adolescenata.

Uz ova izlaganja, još je nekoliko diplomiranih studenata s Odjela za psihologiju sudjelovalo na konferenciji s izlaganjem svojih radova ili kao slušači. Na sljedećoj poveznici može se vidjeti cjelokupan program skupa.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište