Nastava iz predmeta Socijalni nauk Crkve, za studente Odjela za psihologiju 1. godine i studente Odjela za sociologiju 3. godine, održat će se 8. prosinca 2015. s početkom u 15:30 sati u zgradi Hrvatske biskupske konferencije, Ksaverska cesta 12a.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište