Izdavačke kuće Verbum, Kršćanska sadašnjost, MATE i Naklada Slap ponudit će studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta zanimljive naslove iz ispitne literature po  posebnim cijenama. Potražite štandove izdavača u prostorima HKS-a od 12. do 16. listopada 2015. godine.

Ponudu pogledajte na linkovima:

Kršćanska sadašnojst
MATE
Naklada Slap
Verbum

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište