Hrvatsko katoličko sveučilište je u postupku ishođenja dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za obavljanje izvođenja nastave preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva s modulom palijativne medicine.

Tijekom mjeseca studenog 2015. godine predviđeno je raspisivanje natječaja za upis izvanrednih studenata preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva.

Pozivaju se zainteresirani kandidati da prate obavijesti na mrežnim stranicama Sveučilišta www.unicath.hr

 

Hrvatsko katoličko sveučilište