Uredništvo znanstvenog časopisa Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja izvorni znanstveni rad naslovljen Subjektivno iskustvo mjesta i nemjesta na primjeru istraživanja Kuglane i McDonald’sa u Karlovcu autorica magistre sociologije Martine Čoko i docentice Ivane Brstilo Lovrić s Odjela za sociologiju proglasilo je najboljim na raspisanom natječaju Nepoznati obzori poznatih prostora.

Name, s ciljem jačanja vidljivosti mladih znanstvenika/ca, poticanja istraživanja društvenih promjena i dijaloga o različitim aspektima suvremene prostorne, a time šire
društvene, kulturne, ekonomske, obrazovne, demografske i političke problematike, uredništvo časopisa Sociologija i prostor početkom 2021. godine raspisalo je natječaj za najbolji studentski rad na temu problematike urbanih i ruralnih prostora. U definiranju kriterija natječaja, uredništvo je bilo otvoreno za različite perspektive bavljenja prostorom i okolišem, podjednako uvažavajući kvalitativna i kvantitativna istraživanja kao i studijske perspektive sociologije, antropologije, politologije, geografije, arhitekture i srodnih znanosti da prijave svoje tekstove. Svi su radovi prošli dvostruko slijepu recenziju te su objavljeni u časopisu u drugom broju Sociologije i prostora 2021. godine.

Polazeći od već postojećih recenzija i postavljenih kriterija natječaja, članovi povjerenstva su najboljim studentskim radom proglasili izvorni znanstveni rad naše studentice, sada magistre sociologije, Martine Čoko (a koja će uskoro na našem Sveučilištu steći i diplomu magistre povijesti!) te doc. dr. sc. Ivane Brstilo Lovrić s Odjela za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

U obrazloženju uredništvo Sociologije i prostora navodi: Radi se o konceptualno i metodologijski korektnom radu, vještoj upotrebi relevantne literature, s izraženom sviješću o metodološkim ograničenjima rada, ali i sviješću o otvorenosti teme za daljnja teorijska promišljanja i metodologijske dizajne. Nagrađeni rad daje empirijske uvide u prostorne kategorije mjesta i nemjesta, sukladno kategorijama Relpha i Augea, čiji je koncept predstavljao teorijski okvir rada. Istraživanjem se utvrdilo da je Kuglana u Domu HV Zrinski u Karlovcu korespondentna ideji mjesta, dok McDonald’s odražava karakteristike nemjesta. Sudionici su opisali Kuglanu kao svoje mjesto od osobnoga i zajedničkoga značenja, s kojim su se emotivno povezali na razini uspomena, aktivnosti i uloga. Kuglana je kao kafić „Uzdravlje“, dom gdje se osjećaju pripadno, sigurno i opušteno, odnosno kao insajderi, a restoran brze hrane – McDonald’s je pak opisan kroz odsutnost dubljih značenja i uspomena te minimalne socijalne odnose, potvrđujući nemjesto kao neosobnu kategoriju u kojoj sudionici funkcioniraju kao autsajderi. Kritički iskazi sudionika istraživanja nadišli su idealnotipske kontekstualizacije istraživanih primjera ne(mjesta) te su ukazali na trend virtualizacije na primjeru Mc Donald’sove fleksibilne implementacije novih tehnologija, konkretno internetskih platformi za dostavu hrane za vrijeme pandemije bolesti COVID 19. Rad je aktualizirao slabije istraženu temu u sociologiji i društvenim znanostima, ukazavši na potrebu njenih daljnjih istraživačkih produbljivanja, s pregledom i adekvatnom primjenom suvremenih teorijskih pristupa.

 

Znanstveni rad možete pročitati na poveznici.

Čestitamo autoricama!