Raspored predavanja i nadoknada predavanja dr. sc. Sabotič, za siječanj 2013.:

Redovno predavanje: srijeda 9.1.13. Historiografija II (seminar Furet)

Redovno predavanje: četvrtak 10.1.13. Kulturna povijest  (seminar Matoš)

Nadoknada predavanja: petak 11.1.13. Historiografija II  (seminar Burke) od 10 do 12.

 

Redovno predavanje: srijeda 16.1.13. Historiografija II

Redovno predavanje:  četvrtak 17.1.13. Kulturna povijest (seminar Nazivi ulica)

Nadoknada predavanja: petak 18.1.13 Kulturna povijest (seminar Blagdani) od 9 do 12

 

Redovno predavanje: srijeda 23.1.13. Historiografija II

Redovno predavanje: četvrtak 24.1.14. Kulturna povijest – kolokvij  

 

Hrvatsko katoličko sveučilište