U ponedjeljak, 18.03.2013.  od 16-20.30h održat će se redovna nastava i nadoknada iz izbornog predmeta „Hrvatski prinosi drugim kulturama“.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište