Nadoknada nastavnih termina iz kolegija Engleski jezik i Njemački jezik, koji će biti propušteni zbog neradnog 30. travnja, održat će se u petak 4. svibnja prema sljedećem rasporedu:

Njemački jezik: 9:00-10:30, dvorana III
Engleski jezik: 10:45-12:15, dvorana I

 

Hrvatsko katoličko sveučilište