Izvješćujemo studente 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija – Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću, kako će se nadoknada neodržanog predavanja od 28. listopada 2020. godine iz predmeta Medijski menadžment, održati 4. studenoga 2020. godine u terminu od 17:30 do 20:00 sati na daljinu putem platforme Microsoft Teams.

Hrvatsko katoličko sveučilište